HƯƠNG NGÀN – HƯƠNG TỎA TỪ TÂM

Chúng tôi là một tập thể đa dạng về tích cách và năng lực đảm nhận những vị trí, vai trò khác nhau: Có cả nông dân, trí thức, người có trình độ chuyên môn cao.

Hội đồng quản trị: 

  1. Chủ tịch hội đồng quản trị: Phó GS.TS Trần Văn Ơn. Ông là giảng viên cao cấp trường Đại học Dược Hà Nội. Đồng thời là CEO khối dự án Công ty cổ phần Dược khoa DK.
  2. Founder – CEO Vi Thùy Dương
  3. Phó giám đốc chiến lược và phát triển: Nguyễn Thế Cường

Ban cố vấn: 

  1. Phó GS.TS Trần Văn Ơn
  2. Bà Đinh Thị Ánh Tuyết. Bà đang là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển tập đoàn doanh nghiệp Việt – VIETED

Khối văn phòng: 

  1. Fouder – CEO Vi Thùy Dương
  2. Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, sản xuất: Thạc sĩ công nghệ thực phẩm Đỗ Thái Hà
  3. Kế toán trưởng: Cử nhân Tài chính Đoàn Thị Huệ

Chúng tôi cùng xây dựng môi trường trường thảo dược xanh, cộng đồng phụ nữ tự chủ và có cơ hội phát triển toàn diện tiềm năng của mình. Nhằm tạo những thay đổi bền vững và có ý nghĩa thông qua việc khôi phục, phát triển cây dược liệu bản địa. Làm ra những sản phẩm thiên nhiên chất lượng, uy tín. Hỗ trợ sự phát triển dài hạn của cộng đồng. Thúc đẩy quyền phụ nữ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.